Skip to main content

Executive search

Wij werven op het hoogste niveau in ons uitgebreide en relevant netwerk, van supply chain manager tot logistiek manager of directeur operations .

Onze dienstenContact

Executive Search is werven op het hoogste niveau

We benaderen rechtstreeks en zorgvuldig de juiste supply chain of logistieke professional. Een essentieel onderdeel van onze procedure is een competentieonderzoek naar opleiding, kennis en ervaring. Onderdeel hiervan is een uitgebreid assessment dat een beeld geeft van de persoonlijkheid van de professional. Uiteindelijk bepaalt de combinatie van expertise en persoonlijkheid het succes van de manager binnen uw organisatie en situatie.

Onze samenwerking

Wanneer uw nieuwe manager gevonden is, zal de samenwerking tussen uw organisatie en Logiprof eindigen zodra het contract met de manager van uw keuze is ondertekend.

Het tarief voor Executive Search voor Supply Chain Management, Logistiek management en Operations wordt gebaseerd op een percentage van het brutoloon van de kandidaat of een fixed fee.

Tweedimensionale benadering

Bij onze unieke tweedimensionaal aanpak wordt de ideale manager bepaald door meerdere mensen binnen uw organisatie. Wij gaan bij u op locatie in gesprek met de huidige medewerkers. Dit kunnen allerlei personen zijn die met de nieuwe manager te maken krijgen, zoals managers en directe collega’s.

Hiermee krijgen wij een completer beeld over de bedrijfscultuur, werksfeer van uw organisatie, verwachtingen en de gewenste persoonlijkheid van de kandidaat. Bij deze aanpak zijn er dus meerdere personen betrokken. Er wordt ‘gekeken’ vanuit verschillende invalshoeken. Zo ontstaat er een compleet beeld voor ons van de ideale toekomstige manager. Met deze informatie kunnen nog doelgerichter searchen. De service is kosteloos na opdrachtverstrekking op basis van exclusiviteit.

1

Ieder traject begint met een inventarisatie van je organisatie en de functie. We bespreken de functie met je tot in detail en brengen gewenste expertise in kaart. Wervingsbehoefte en de cultuur van je onderneming, gewenste persoonlijkheid van de kandidaat en ambities zijn essentieel om te ontdekken.

2

De search kan beginnen. Na de uitgebreide oriëntatie verwerken we alle relevante informatie in een uitgebreid functieprofiel. Wij voeren eerst een uitgebreide search uit in ons uitgebreide netwerk én daarbuiten. Selectief benaderen wij latent geïnteresseerde (head hunting) professionals.

3

We bespreken gezamenlijk de longlist en besluiten om 5 tot 6 proefessionals uit te nodigen voor een uitgebreid screeningsgesprek bij Logiprof. In die gesprekken gaan we op zoek of de ambities, het karakter en de social skills van de kandidaat passen binnen het team en de bedrijfscultuur van je organisatie. Op basis van deze gesprekken dragen we dan 3 tot 4 kandidaten aan voor de functie.

4

Van elke kandidaat die wij voordragen maken een uitgebreid rapport met indrukken, observaties, pluspunten en aandachtspunten. DIt rapport kun je als input gebruiken voor jouw gesprek met de kandidaat. Omdat we investeren in de relatie met kandidaten tijdens elke stap van het search-proces, zijn we in staat eventuele twijfels over de functie op tijd te signaleren en om hier op in te spelen. Wanneer je keuze op een kandidaat van ons valt, zal deze kandidaat dan ook graag de functie willen vervullen.